Disclaimer & Voorwaarden

Lees het onderstaande voordat je contact opneemt

 

Lees hier de Privacyverklaring

Belangrijke informatie

Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat je onderstaande informatie goed doorleest. Zodra je contact opneemt, je inschrijft, een afspraak maakt of een digitaal product aanschaft word je bekend verondersteld met de disclaimer en voorwaarden.

Disclaimer

 • Saskia Willockx is geen arts en geeft derhalve geen medische adviezen en/of behandeling. Zij begeleidt slechts aanvullend aan de reguliere behandelwijzen.
 • Dit geldt voor alle adviezen zowel op lichamelijk als ook op emotioneel, psychisch en spiritueel vlak, gegeven tijdens sessies (live of digitaal), cursussen of workshops.
 • Adviezen t.a.v. voeding en voedingssupplementen zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandeling en/of dieet.
 • Saskia Willockx zal nooit iemand afhouden van reguliere medische en/of psychologische c.q. psychiatrische behandeling.
 • Zij adviseert en begeleidt naar beste vermogen binnen de mogelijkheden die zij heeft en zal duidelijk aangeven wanneer zij van mening is dat de client(e) reguliere hulp dient te vragen. Mocht de client(e) daaraan geen gehoor geven dan is dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de client(e).
 • Saskia Willockx kan nimmer aansprakelijk gesteld worden, noch door de client(e) zelf noch door derden, voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen van haar adviezen en het al dan niet zoeken van reguliere behandeling.
 • Saskia Willockx is lid van beroepsvereniging Zhong en handelt volgens diens richtlijnen. Zij is aangesloten bij KAB en heeft een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering.
 • Client(e) realiseert zich dat het verstrekken van relevante gegevens noodzakelijk is voor een optimale begeleiding. Client(e) verstrekt deze informatie naar eer en geweten. Indien relevante informatie wordt achtergehouden is dit de verantwoordelijkheid van client(e).
 • Uiteraard zijn al je persoonlijke gegevens bij mij veilig en beschermd.

Voorwaarden

 • Betaling van sessies geschiedt ter plaatse per pin of contant (liefst gepast) direct na afloop van de sessie.
 • Bij een sessie via Skype is de betaling per bank voorafgaand aan de afspraak.
 • Afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
 • Inschrijving voor een coachingstraject, cursus of workshop is pas definitief na betaling van de factuur. Restitutie is na definitieve inschrijving helaas niet mogelijk.
 • Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico. Saskia Willockx is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het deelnemen aan activiteiten of sessies door haar georganiseerd, of schade die is toegebracht door andere deelnemers.
 • Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Saskia Willockx of materiaal dat door haar is ingehuurd, zal altijd verhaald worden op de deelnemer.
 • Alle informatie die deelnemers tijdens cursussen of workshops met elkaar delen is strikt vertrouwelijk.
 • Op alle teksten, afbeeldingen en ander materiaal op mijn website rust copyright. Deze mogen niet gekopieerd, doorgestuurd of verspreid worden, noch in originele vorm, noch in bewerkte vorm.
 • Aan de teksten op deze website is uiterste zorg besteed. Desalniettemin kan geen garantie worden gegeven over de juistheid of volledigheid hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleed.
 • Wijzigingen voorbehouden.

error: Content is protected !!