Workshops

inzicht en inspiratie

Workshops

Praktische informatie zoals data, tijden en tarieven: zie Agenda.

Kracht van het gebed

Veel mensen voelen de behoefte “een goed gesprek met God” te hebben. Maar hoe doe je dat? Hoe breng je je verlangens, emoties en visie onder woorden? Waar wil je graag hulp bij, inzicht of heling, en hoe vraag je daar om?

Tijdens deze avond leer je contact te leggen met het Goddelijke in jezelf en ermee in gesprek te gaan. Je leert concreet hoe je zelf je gebeden maakt waardoor je helder jezelf tot expressie kunt brengen tijdens het gebed. Dat alleen al kan wonderen veroorzaken. Je voelt de resonantie in jezelf, de stroom van liefde, het ontvangen van het antwoord in je leven.

Iedere keer weer is deze workshop een nederig makende ervaring voor de deelnemers en mezelf. Ja, er wordt geluisterd, je hoeft alleen maar te vragen vanuit je hart. En de antwoorden, de resultaten, gaan vaak iedere verwachting (en het menselijke logische denken) te boven.

Innerlijke Bronnen: Krachten en Talenten

Ieder wordt geboren met 7 Intrinsieke Krachten en Talenten die allemaal samenwerken en op elkaar bouwen. Je zou dit als een soort piramide kunnen zien. Heb je het contact verloren met één van de basiskrachten, dan heb je ook verminderd toegang tot de andere.

In deze workshop leer je wat die Innerlijke Bronnen zijn. Je gaat niet alleen ontdekken waar je zwakke schakel zit, je gaat deze ook transformeren tijdens een helende meditatie onder leiding van de zielengroep Michael, waardoor je weer het volledige arsenaal van innerlijke hulpbronnen kunt benutten.

De theorie van de avond werkt verhelderend, waardoor je inzicht hebt en bewust kunt kiezen je hulpbronnen in te zetten.

Reactie van een deelneemster: “Tijdens de workshop viel opeens alles op z’n plek. Ik worstelde met een probleem waar ik niet uitkwam en opeens werd het helder. Ik wist wat ik moest doen en welke keuze het beste voor me was. Wat een opluchting. De piramide met de hulpbronnen geeft me inzicht, helderheid en structuur”.   (M)

Meer informatie over Michael, de zielengroep uit de causale sfeer.

Vreugde en Geluk

We bespreken per zielstype en aan de hand van de overleaves van je soul chart wat je specifiek kunt doen om jouw welbevinden en geluk te versterken. Je krijgt inzicht in diepere drijfveren en behoeften van je ziel die jou op persoonlijk niveau vervulling kunnen geven als je daar mee aan de slag gaat. Ook als je (nog) geen Michael Chart hebt kun je deelnemen en veel uit deze workshop halen.

Per avond faciliteer ik 2 helende meditaties met de zielengroep Michael, die ons helpt blokkades te doorbreken. Hierdoor zul je een sterkere connectie met je eigen ziel ervaren en meer op haar leiding kunnen vertrouwen.

Meer informatie over Michael en zijn Teachings.

Michael Teachings begrijpen en toepassen

Je bent al bekend met de Michael Teachings en wilt graag verder gaan dan theorie en inzicht. Je wilt deze fantastische kennis omzetten in praktische wijsheid voor iedere dag. Je wilt vanuit de pluspolen van je overleaves leven en zo je hoogste spirituele potentieel bereiken.

Deze workshop helpt je om je soul chart te gaan gebruiken als spiritueel kompas in je leven. Je gaat met veel inspiratie en praktische aanwijzingen weer naar huis.

Tijdens de workshop faciliteer ik 3 helende meditaties met Michael, die ons helpt blokkades te doorbreken. Hierdoor zul je een sterkere connectie met je eigen ziel ervaren en meer op haar leiding kunnen vertrouwen.

 

Meer informatie over de zielengroep Michael.

 

Michael Inspiratie Avond

Deze maandelijkse inspiratie avonden staan open voor iedereen die oprecht wil helen en groeien, voorbij de beperkingen van het logische denken.

Per avond faciliteer ik 2 helende meditaties met Michael, die ons helpt blokkades te doorbreken. Hierdoor zul je een sterkere connectie met je eigen ziel ervaren en meer op haar leiding kunnen vertrouwen. We bespreken vragen die leven en delen inzichten en ervaringen met elkaar.

De avonden helpen je om je bewustwording en spirituele groei steeds meer te aarden, toe te passen in je dagelijks leven.

Meer informatie over Michael en zijn Teachings.

Mediteren met mantra’s

Heerlijke praktische workshop. We beginnen met een korte uitleg over het functioneren van de geest en hoe we dit kunnen optimaliseren. Daarbij spelen mantra’s al eeuwenlang in alle spirituele tradities een rol. Mantra betekent letterlijk “voertuig van de geest” en dit voertuig leer je te besturen.

De rest van de avond gaan we praktisch aan de slag. Je leert enkele eenvoudige en krachtige mantra’s die je geest tot rust brengen, je ademhaling reguleren en zorgen voor een betere aarding.

Door met verschillende mantra’s te oefenen ga je het verschil in effect van iedere mantra voelen. Je ervaart wat bij je past en wat jij nu nodig hebt voor je ontwikkeling.

Aan de “koningin der mantra’s”, de Gayatri Mantra, wordt in een aparte avond aandacht geschonken. We reciteren dan 108 keer deze krachtige mantra die zich richt op heling en verlichting van alle wezens.

Vrij van koorden

Koorden zijn ongezonde verbindingen tussen de chakra’s van 2 personen. Ze zijn gebaseerd op onderliggende overtuigingen waardoor je je afhankelijk of ontoereikend voelt en meent de energie van een ander nodig te hebben voor jouw eigen welbevinden.

Dit is de illusie van het ego dat gelooft in afgescheidenheid van de Bron. De spirituele realiteit is dat je enige bron van welbevinden zich in jou bevindt, via je connectie met de Zuivere Bron. Als je koorden plaatst of toelaat ben je deze realiteit vergeten.

Via de koorden word je letterlijk gebonden aan de energie, emoties en overtuigingen van de ander die daardoor bij jou binnenstromen en je beïvloeden. Soms gaat dit zelfs zover dat je helemaal in de ban van die ander komt. Je raakt verslaafd aan of geobsedeerd door de persoon die jou koordt, zonder dat je dit wilt.

Koorden kunnen alleen in stand blijven als er wederzijds toestemming voor is. Als één van de twee zich hier bewust van wordt en het onderliggende patroon doorbreekt, kan de ander je niet meer koorden.

In deze workshop ga je bewust worden van je onbewuste patronen waaruit je koorden maakt en/of toestaat. Tijdens een helende meditatie worden koorden verwijderd en onderliggende patronen getransformeerd naar een bewustere en sterkere verbinding met de Bron.

Shamanic Healing Soul Journey

Tijdens deze avond gaan we ontdekken welke vorige levens van je ziel nu nog sterke invloed uitoefenen. Deze invloed kan positief of negatief doorwerken in je huidige leven.

Je gaat ontdekken wat je ziel in het verleden heeft meegemaakt en waarom ze bepaalde keuzes heeft gemaakt. Keuzes uit vorige levens neemt de ziel mee als levenservaring…. en als overtuigingen.

Daar wringt vaak de schoen: de conclusies die in een vorig leven getrokken zijn hoeven niet (meer) te kloppen met wie jij nu bent. Daardoor kunnen ze je onbewust in de weg staan in je ontwikkeling.

Gedurende een sjamanistische meditatie worden deze levens ontdekt, erkend en in je hart gesloten. De overtuigingen komen daarmee aan het licht zodat je nu bewust kunt kiezen of deze je dienen of dat je ze wil transformeren. De ervaringen uit dat leven worden in je huidige bewustzijn geintegreerd zodat deze als kennis, ervaring en wijsheid tot je beschikking komen.

Let op: nieuwsgierigheid naar vorige levens is onvoldoende motivatie. Deze avond is gericht op in het licht brengen van schaduwkanten waardoor diepgaande transformatie mogelijk is. Deelname heeft alleen zin als je een oprechte wens tot heelwording hebt.

 

 

error: Content is protected !!